Ptojekty edukacyjne

SZKOŁA BLIŻEJ NAUKI TO:

Projekty badawcze, prowadzone przez uczniów we współpracy z naukowcami, wyposażenie pracowni i lekcje pełne eksperymentów. Rusza dwuletni projekt Szkoła Bliżej Nauki, realizowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z samorządami z Mazowsza. Bierze w nim udział 38 szkół z Warszawy i mazowieckich gmin, ponad 160 nauczycieli i prawie 2000 uczniów. W tym gronie znajduje się także Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie.

Już w zimowym semestrze 2017/2018 nauczyciele przyrody, matematyki  i informatyki z naszej szkoły spotkają się na pierwszym warsztacie dotyczącym eksperymentów i interaktywnych eksponatów.

Uczniowie klasy Vb i Vc ze Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Sienkiewicza w Żyrardowie 28 listopada 2017 będą brali udział w warsztatach  "Kreatywna Nauka w Majsterni”.

Kolejny warsztat nauczycielski z udziałem nauczycieli odbędzie się  na początku 2018 r. Jego uczestnicy dowiedzą się,  jak tworzyć scenariusze zajęć z wykorzystaniem metody badawczej i przeprowadzą takie lekcje  w swoich klasach.

W tym czasie otrzymamy do pracowni przyrodniczej, chemicznej, matematycznej i fizycznej nowy sprzęt.

Rok szkolny 2018/2019 to kolejna wizyta klasy Vb i Vc w Centrum Nauki Kopernik ze ścieżką zwiedzania tym razem aktywnie przygotowaną przez nauczycieli. 

We wrześniu 2018 r.  rozpocznie się najważniejszy etap projektu - praca nad projektami z udziałem naukowców i udział w ich badaniach. Efekty wspólnych działań uczniów, nauczycieli i naukowców zostaną zaprezentowane w maju 2019 r.

Artykuły

  • Żyrardów stawia na edukację

    (Nr projektu RPMA.10.01.01-14-a405/18-00 współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) na lata 2014-2020).
    W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu „Żyrardów stawia na edukację”...

  • Szkoła bliżej nauki

    SZKOŁA BLIŻEJ NAUKI TO:

    Projekty badawcze, prowadzone przez uczniów we współpracy z naukowcami, wyposażenie pracowni i lekcje pełne eksperymentów. Rusza dwuletni projekt Szkoła Bliżej Nauki, realizowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z samorządami z Mazowsza. Bierze w nim udział 38 szkół z Warszawy i mazowieckich gmin, ponad 160 nauczycieli i prawie 2000 uczniów....