Rada Rodziców

Dane do przelewu: 

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie BPO w Żyrardowie

Rada Rodziców przy SP7 w Żyrardowie

Nr rachunku: 34 9302 0004 5500 0202 2000 0010

W tytule przelewu wpisujemy: SP7, imię, nazwisko ucznia, oraz klasę.