COVID-19 REGULAMIN PROWADZONYCH LEKCJI ONLINE ZA POŚREDNICTWEM KOMUNIKATORÓW INTERNETOWYCH